Ky Niem Mua Gio To Hung Vng

Knh tha Qu V oc Gia,

Toi xin c gi tap tai lieu "Y Te va Giao Duc Viet Nam trc 1975" en qu v vi tat ca s chan thanh, qu trong qu v va qu v Tien Boi cua dan Viet at Viet. T ngay lap quoc cua Me Au C en nam 1975, to tien chung ta, ke ca mot so nhan s hien ang song cung chung ta en nam nay, 1994, a va ang ong gop that nhieu cong lao va tam huyet vao nen tang cua nen y te va giao duc ai chung cua ngui Viet t do. Nh o chung ta co c mot nen tang y te bat vu li, va mot nen tang giao duc chan thien my cua can ban tr duc, c duc va the duc. Y te cua chung ta hoan toan mien ph oi vi ngui ngoai quoc, ke ca ngui Hoa a vao c ta ca trieu ngui t bao nhieu nam. Giao duc hoan toan bnh ang oi vi tat ca cac tang lp dan chung. at nc chung ta b goi la ngheo, nhng van khong ngheo trong lanh vc y te bat vu li. Trc nam 1975, chung ta song trong tng trang chien tranh, nhng khong co viec pha thai e xay nha lau hoac tao vu kh e lam giau. e co dp ot nen hng thm tng nh en cong nghiep cua qu v nhan s trong nganh y te va giao duc Viet Nam, toi a co gang thc hien tap tai lieu nay. Nh o chung ta co dp nhn lai cong nghiep v ai cua nhan s at Viet trong viec bao ve sc khoe cong cong va ao tao ngui tai c cho at nc Viet. Toi cung xin chan thanh cam ta qu v tac gia cac tai lieu ma toi a su tam e thc hien tap tai lieu nay. Xin qu v tha th cho toi ve toi khong xin quyen tac gia.

Xin Thng e giup Qu V hng c tat ca hanh phuc thanh thien.

Thanh Knh.

Huy c