file:philuattan.aug,4,96,1000.

Cong ong Pomona Valley Nam Cali tiep xuc vi Lanh S Quan Phi Luat Tan tai Los

LOS ANGELES (NV)-Mot phai oan Cong ong Pomona Valley gom co Ban Chap Hanh Cong ong, do ba Madalenna Lai dan au cung vi cac than hao nhan s, va ong Th Trng Pomona City, Edward. Cortez, a co mot cuoc tiep xuc vi ong Josue L. Villa, Tong Lanh S Phi Luat Tan, ve nhng van e lien quan en ong hng t nan trong trai Palawan, so 3660 Hobart, Los Angeles, vao luc 3 gi chieu ngay Th Nam 1.8.96.

Noi dung cuoc tiep xuc nay, trc het la Cong ong Pomona Valley thay mat cho ong bao vung Pomona Valley, Nam California, en cam n ong Tong Lanh S Phi, va nh ong chuyen giao ba la th cam ta Tong Thomg Phi Luat Tan Fidel V.Ramos, c Tong Giam Muc Ramon Arguelles, va Sister Pascale Le Th Tru.

Noi dung cua nhng la th nay noi len long cam ta cua cong ong Viet Nam Pomona Valley, Nam Cali en vi nhng qu v lanh ao chnh phu Phi Luat Tan, Giao Hoi Cong Giao Phi Luat Tan, va S Le Th Tru, hien ang la Giam oc va Phoi Tr Chng Trnh Tam C, cho khoang 1500 thuyen nhan t nan Viet Nam ang song trong trai Palawan, va c Giao Hoi Cong Giao va Chnh Phu Phi ky quyet nh cho Tai nh C tren at Phi.

Cuoc tiep xuc vi ong Tong Lanh S dien ra khoang mot gi, hai ben eu trao oi vi nhau, nhng cong viec can thiet ve van e tr giup thuyen nhan trong tng lai.

Cong ong Pomona Valley co a ra mot so e ngh oi vi ong Tong Lanh S, ma theo li ba Madalenna Lai cho biet, cong ong a co mot so ke hoach cu the trong viec tr giup thuyen nhan Palawan. Ho tr cho ke hoach nay, cac v than hao nhan s trong phai oan nh ao Dien Bui Sn Duan, Cu T Duy Nha, ong Nguyen Ky Linh, ong Le oi, ba Nguyen Th Nho v.v... eu to y tan ong.

Ong Tong Lanh S cung ngo li cam n ong bao Viet Nam, a het sc lu tam en tnh ong hng ruot tht, va ong ha se chuyen nhng la th nay en tay cac v lanh ao Phi Luat Tan.

Cuoi cung, ong Tong Lanh S ngo y hy vong se c on tiep phai oan cua Cong ong Pomona Valley, Nam California mot ngay nao o tai Palawan.

c biet, cho en ngay hom nay, sau cuoc tiep xuc tr ve, a co t nhat mot Th Trng Hoa Ky se i tham ba con Viet Nam tai trai Palawan. (Ly Kien Truc)