LITTLE SAIGON: Bieu tnh tuan hanh tng niem nan nhan CS tai ong Nam A

LITTLE SAIGON (LKT) - "Knh tha qu v, e tng niem tuan le tham sat ong Dng va ngay Quoc Han nam th 21. Ngi Viet Quoc Gia cng quyet khong hoa hp hoa giai vi Viet Cong di bat c hnh thc nao. Che o Cong San Viet Nam phai c giai the va thay the bang mot chnh the T Do, Dan Chu va Nhan Quyen."
Tren ay la oan cuoi trong bai phat bieu cua ong oan The Cng, mot trong nhng ngi thuoc ban to chc, m au cho buoi mt tinh, bieu tnh tuan hanh vao sang Chu Nhat 21 thang T nam 1996 tai goc ng Bolsa-Dillow.
Mac du co ve tha tht vao luc sang, nhng cho en 12 gi tra th so ong bao tham gia a len ti gan ba tram. Ngay t luc nghi thc khai mac buoi Le, ngi ta nhan thay co kha ong quan khach, ai dien cac oan the va ai dien mot so ton giao ong c hanh Le chao c Viet My, mac niem nhng ngi bo mnh v ly tng T Do, va sau cung la thap hng tren ban th To Quoc.
Hai v khach ac biet c ban to chc mi at vong hoa trc ai Tng Niem la ong ba Dan Bieu Jim Morrissey.
Dan Bieu Jim Morrissey phat bieu tren dien an rang:
"Chung toi quyet tranh au cho nhng ngi Viet co Quoc tch Hoa Ky hay cha co Quoc tch c T Do. Cach ay vai thang, toi a ve Viet Nam e can thiep cho ong Jimmy Tran a b nha cam quyen CS giam gi. Toi nhan thay, du co lien lac vi Toa ai S Hoa Ky Ha Noi xin can thiep, nhng CS van a ra nhng ban an theo y cua ho ma khong ke en luat le g ca..."
Theo ban to chc, cuoc mt tinh va bieu tnh cua ong bao mien Nam Cali nham tng niem 2,5 trieu nan nhan b CS sat hai tai ba nc Viet-Mien-Lao, ky niem nhan bat hanh, nhan thc rang: Bao quyen ch gay nen tang toc au thng, ch co Nhan Quyen mi em lai Hanh Phuc cho con ngi ma thoi..."
Cung theo ban to chc, mot cuoc mt tinh quy tu hau het cac oan the au tranh, cac hoi oan cong ong ngi Viet tai hai mien Nam Bac bang California, se tap trung trc toa nha Lap Phap Thu Phu Saccramento, e c hanh "Le at Vong Hoa trc ai T S California, Tng Niem cac nan nhan b tham sat, tiep xuc vi gii Lap Phap bang Cali, trao kien ngh va thao luan ve cac van e vi pham nhan quyen tai Viet Nam".
Cac hoat ong nay bat nguon t mot Ngh Quyet c Lng Vien Quoc Hoi bang California thong qua goi la Ngh Quyet ACR-60, lay tuan le cuoi thang T nam 1996, t ngay 22 en ngay 28.4.96 lam: "Tuan Le Tng Niem Nan Nhan B Tham Sat Tai ong Nam A". Tac gia cua Ngh Quyet ACR-60 chnh la Dan Bieu Jim Morrissey.
Hai ong ba Dan Bieu Jim Morrissey tren ngc la la c VNCH, a dan au oan bieu tnh i doc theo hai ben ai Lo Bolsa suot t quang ng Dillow-Bolsa en nga t Magnolia-Bolsa roi quay tr lai v tr hanh le ban au. S hoi nhap cua hai ong ba Dan Bieu vi sinh hoat cua ong bao Viet Nam tai Nam Cali, a chiem c cam tnh cung nh s ngng mo cua nhieu ngi khi len phat bieu.
Cac ong trong ban to chc nh GS Nguyen T Mo, Bac S Nguyen Trong Viet, ong oan The Cng, ong o Hoang iem, ong Nam Ha, ong Nguyen Phng Hung, ong Le c Anh, ong Cao Hu Vinh, ong Nguyen Hong, ong Vo Khoi, ong Le Hu Cng... a tan tam tiep sc cho buoi Le c dien ra trong vong trat t, ket qua tot ep.
Cung trong khoang thi gian gan cuoi thang T nay, mot loat cac hoat ong cua cac to chc oan the a dien ra soi noi nh Hoi Ngh Lien Ket Ngi Viet T Do 96, to chc tai Santa Ana, Hoi Thao Chnh Tr 1996 tai Thu o Hoa Thnh on, ngay Quoc Han do Cong ong VN/NCL phat ong chien dch Dng C Chnh Ngha, Van Nghe au Tranh, Le Cau Sieu va Tng Niem, phi dien va keo Quoc Ky VNCH tren bau tri Quan Cam...(Ly Kien Truc)