11-9-1996: PHAI OAN VE VANG DAN VIET I MAC T KHOA


Westminster:- ap ng li mi cua Giao s Dega Deopic, Giam oc Trung Tam Viet Nam Hoc thuoc Vien ai hoc Tong Hp Mac T Khoa, phai oan VE VANG DAN VIET gom nhieu thanh phan, trong o co nha khoa hoc Trng Nguyen Thanh, Ky s Vu Viet My; nha giao duc Le Tinh Thong; nha van hoa Minh c Hoai Trinh; nghe s Cao Thai; doanh gia Tran Du; ky nghe gia Ta Mong Tan; phong vien truyen thanh Ha Huyen Thanh; nha bao To Kieu Phng, Pham Minh, Ly Hoang Tung v.v... se lan lt en Mac T Khoa vao thng tuan thang 9-1996, e kp tham d chng trnh sinh hoat "Gii thieu bo sach VE VANG DAN VIET " do Trung Tam Viet Nam Hoc cua Nga to chc vao trung tuan thang 9-1996 tai thu o Mac T Khoa, Nga.

ong thi, theo e ngh cua tac gia Trong Minh, con co mot cuoc trien lam van hoa pham, cua nhieu tac gia, nh: Nguyen Ch Thien-Nguyen Ngoc Bch, Nguyen Mong Giac, Pham Quoc Bao, Minh c Hoai Trinh, o Thong Minh, o Khac Siem, Vu c Ngoc, Pham Ngoc Luy, Nguyen Tng Bach, Kim Ha, Nguyen Huynh Mai, Ngo Xuan Hau, ang c, Tran Thy Van, Nguyen Xuan Tho, o Tien c, Hoang Quy, Lam Xng Yen, Ngo Tnh Yen, v.v...; cac nhat bao Ngi Viet, Viet Bao Kinh Te, nhieu tuan bao, ban nguyet, nguyet san va ac san; bang nhac cua Thay Thien Dung, va a CD cua Nhac s Vo Thng-Le Tn Hng, v.v... anh nghe thuat cua Nhiep anh gia Thai ac Nha; hoa pham cua cac hoa s: Nguyen th Hp, Nguyen ong, Nguyen Viet. Va mot cuoc Hoi Luan ve Van Hoa va Khoa Hoc.

Ngoai ra, phai oan VE VANG DAN VIET, cung se c ban to chc hng dan tham vieng cac di tch van hoa va lch s cua Nga, tiep xuc vi cac c quan, oan the, mot so to chc cua cong ong ngi ban x cung nh ngi Viet tai a phng, e tm hieu tai cho hau co them nhng chat lieu chnh xac cho nhng cong trnh bien khao va nghien cu trong tng lai.